Wady ukryte nieruchomości

Duży dom rezydencja na sprzedaż

Kupno nieruchomości niezależnie od jej rodzaju wiąże się niekiedy nie tylko z przyjemnymi rzeczami ale też z różnymi przykrymi niespodziankami. Należą do nich między innymi wady zatajone obiektu.

Jednak nie każda nieprawidłowość, o której nie wiedziałeś w momencie podpisania umowy kupna jest wadą ukrytą. Nie zaliczają się do nich wszelkie usterki, które mogłeś stwierdzić samodzielnie, przykładając do tego wszelkich starań, jednakże bez pomocy rzeczoznawców. Takich nieprawidłowości rękojmia nie obejmuje i wszelkie koszty z ich usunięciem czy naprawą będą spoczywać na tobie.

Dochodząc swoich praw musisz najpierw określić jaki rodzaj nieprawidłowości odkryłeś w swojej ceny nieruchomości i czy kwalifikuje się ona do wad zatajonych.

Nieruchomość może posiadać wady fizyczne lub prawne.

Do pierwszych zaliczają się wszystkie cechy obiektu pomniejszające jego wartość ze względu na przeznaczenie lub niezgodne z danymi zwartymi w umowie. Brak właściwości, o których zapewniał pośrednik w sprzedaży nieruchomości lub niekompletność obiektu to także wada fizyczna, za który należy się tobie zadośćuczynienie od poprzedniego właściciela.

Wadą prawną powodującą możliwość odstąpienia od umowy po jej podpisaniu lub przeniesienie odpowiedzialności materialnej za jej usunięcie na sprzedającego, jest posiadanie własności tej nieruchomości przez osobę trzecią lub też wszelkie obciążenia nieruchomości na rzecz osób trzecich nie wpisane do księgi wieczystej i zatajone przed tobą jako kupującym.

Po stwierdzeniu którejś z tych wad masz kilka możliwości postępowania. Może odstąpić od umowy i nie wpłacać umówionej kwoty. Może także żądać obniżenia ceny obiektu lub naprawienia stwierdzonej nieprawidłowości. Prawem kupującego jest też dochodzenie odszkodowania za wszelkie poniesione koszty związane z kupnem wadliwej nieruchomości. Dlatego kupując mieszkanie, działkę czy nawet altankę w nieruchomości zadaj sobie odrobinę trudu i sprawdź ceny w różnych biurach nieruchomości. Zobaczysz jakie mają oferty i wybierzesz najlepszą dla siebie.

Rękojmia w przypadku działki obejmuje okres jednego roku natomiast w przypadku budynku czy lokalu trwa ona trzy lata. Zgłoszenie stwierdzonej wady sprzedającemu musi jednak musisz zgłosić później niż w miesiąc od jej odkrycia. W przeciwnym razie nie będzie ona obowiązywała. Odstępstwem od tej reguły jest przypadek gdy sprzedający zapewniał cię przed podpisaniem umowy o nieistnieniu wykrytej usterki. Wtedy miesięczny okres powiadomienia zostaje zniesiony.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi nawet wtedy gdy sam nie wiedział o istnieniu nieprawidłowości, którą stwierdziłeś i udowodniłeś.